Nadwozia chłodnicze

rodzaje

W zależności od zakresu temperatury transportu można wyróżnić:

Izoterma

Izotermiczny środek transportu to taki, którego nadwozie (ściany, dach, podłoga i drzwi) wykonane jest z materiałów termoizolacyjnych, co oznacza, że wymiana ciepła między wnętrzem nadwozia a otoczeniem jest ograniczona. W zależności od tego jak dane nadwozie posiada izolację cieplną, wyrażoną wartością globalnego współczynnika przenikania ciepła k [W/(mK)] można wyróżnić dwa typy izoterm:

  • N, czyli izotermiczne środki transportu z izolacją normalną, gdzie k = 0,7 W/(mK),
  • IR, czyli izotermiczne środki transportu z izolacją wzmocnioną, gdzie k = 0,4 W/(mK).
Izoterma
Izoterma

Izoterma zapewnia zakres temperatur wewnątrz zabudowy zazwyczaj powyżej

0 °C. W przypadku nadwozi izotermicznych wyposażonych w izolację normalną, ściany i podłoga powinny być zaopatrzone w izolację wykonaną z materiału o grubości zapewniającej odpowiednie cechy termoizolacyjne. Przeważnie jest to około 40 mm.

Chłodnia

Chłodnie to izotermiczne środki transportu wyposażone w indywidualne lub wspólne dla kilku środków transportu mechaniczne źródło chłodu. Urządzeniem takim mogą być sprężarkowe lub urządzenia absorpcyjne, dzięki czemu możliwe jest wychłodzenie wnętrza przy średniej temperaturze otoczenia +30 °C i utrzymanie temperatury wewnątrz na poziomie określonym wg jednej z klas A-F. Współczynnik przenikania ciepła „k” chłodni klasy B, C, E i F nie powinien przekraczać wartości 0,4 W/(mK)

Samochód chłodnia
Samochód chłodnia

Klasa: Temperatura

A : +120C do 00C

B : +120C do -100C

C : +120C do -200C

D :  00C

E : -100C

F : -200C

Mroźnia

Kolejnym środkiem transportu jest mroźnia. W mroźni powinno być możliwe utrzymanie temperatury na poziomie zależnym od klasy lodowni przez 12 godzin przy średniej temperaturze zewnątrz nadwozia +30 °C. Współczynnik k w lodowniach klasy B i C powinien mieć wartość nie większą niż 0,4 W/(mK)

Samochód mroźnia
Samochód mroźnia

Klasa: Temperatura

A : +70C

B : -100C

C : -200C

D :  00C

Ogrzewane środki transportu to takie, które są wyposażone w urządzenia grzewcze pozwalające na nagrzewanie przestrzeni wewnątrz nadwozia do temperatury nie wyższej niż +12 °C i zachowanie jej stałej wartości przez minimum 12 godzin bez wyłączania ogrzewania.

Jak to robimy