PAMIĘTAJ!

Udzielona gwarancja na urządzenia chłodnicze obowiązuje tylko w przypadku odpowiedniego ich serwisowania i przestrzegania terminów przeglądów.


Czynności wchodzące w zakres wstępnego przeglądu agregatu chłodniczego:

 • Sprawdzić dokręcenie śrub i wkrętów oraz prawidłowość zamocowania agregatu na zabudowie chłodniczej.
 • Sprawdzić szczelność elementów znajdujących się pod ciśnieniem.
 • Sprawdzić prawidłowość niskich i wysokich obrotów sprężarki sekcji ROAD.
 • Sprawdzić naciąg paska sprężarki.

Czynności wchodzące w zakres przeglądu agregatu chłodniczego:

 • Sprawdzić dokręcenie śrub i wkrętów oraz prawidłowość zamocowania agregatu na zabudowie chłodniczej.
 • Sprawdzić szczelność elementów znajdujących się pod ciśnieniem.
 • Sprawdzić prawidłowość niskich i wysokich obrotów sprężarki sekcji ROAD.
 • Sprawdzić naciąg paska sprężarki.

Co rok:

 • Wymienić filtr-osuszacz.
 • Oczyścić filtr dyszy zaworu rozprężnego.

Co dwa lata:

 • Wymienić olej sprężarki – stosować wyłącznie olej poliestrowy (POE) zatwierdzony przez firmę Carrier Transicold.
 • Wymienić czynnik chłodniczy.
 • Wymienić dyszę zaworu rozprężnego.